top of page

הבוגרים שלנו

הכפר מעודד את בוגריו להצטרף למכינות קדם צבאיות או ללימודים גבוהים לפני השירות הצבאי

מאז החל שיתוף הפעולה עם חיל האוויר, לפני כשנתיים, בוגרים רבים לוקחים שנה לפני השירות הצבאי על מנת ללמוד, להתנדב בקהילה ולהכין את עצמם לשירות מועיל ומשמעותי

החיבור עם חיל האוויר סייע לבוגרים רבים להמשיך לימודי יג' יד' בלימודי אלקטרוניקה וחשמל, ולאחר מכן להתגייס למערך הטכני של חיל האוויר לשירות מקצועי

תכנית המלגות של בוגרי בן יקיר

בוגרים רבים מחניכי הכפר זוכים מידי שנה לסיוע כספי למטרות לימודים בעזרת תכנית המלגות של הכפר, בשיתוף הרוח הישראלית והסוכנות היהודית. תמיכה זו מאפשרת להם ללמוד, להתפתח ולהמשיך את הדרך שעשו בהגיעם לבן יקיר כילדים. 

כפר הנוער בן יקיר​ בע"מ (חל"צ)

כפר הרא"ה, מ. 38955, סמל מוסד 480129

טלפון: 04-6160200

פקס:  15346160200

מזכירות בית הספר

משרד: 04-6160228

sivan@benyakir.org.il

 

רכזת בוגרים: רחלי מכלוף

משרד: 04-6160246

נייד: 052-3219599

rachli664@gmail.com

רכזת מלגות- 

משרד: 04-6160215

 

 

​צור קשר

אנחנו לא נפרדים מהבוגרים שלנו, הם כמו הילדים האישיים של כל אחד ואחת מאיתנו

מעורבות הכפר בחיי הבוגרים אינה מסתיימת עם תעודת הבגרות. הכפר ממשיך לתמוך, להיות שם, לשמוח עם בוגריו ולהוות עבורם בית שני בכל מובן של המילה. דלת הכפר תמיד פתוחה בפני כל בוגר שזקוק לסיוע, ובכפר קיימת דירת בוגרים המיועדת לכל בוגר שמבקש מקום בטוח להתחיל בו את חייו. 

מידי שנה מתקיימת שבת בוגרים שאליהם מוזמנים כל בוגרי הכפר והצוות החינוכי. בשבת זו מתקיימים מעגלי שיח, הרצאות ובעיקר הרבה שיתוף ואווירה טובה.  כמו כן, במהלך השנה מבקר צוות הכפר אצל בוגרים במכינות, במכללות, בבתים ובבסיסי צה"ל השונים שבהם הם משרתים. 

  • w-facebook

כפר הנוער בן יקיר בע"מ (חל"צ), כפר הרא"ה, מ. 38955, סמל מוסד 480129   טלפון: 04-6160200

 

Music
bottom of page