מרכז הלמידה

 

הלמידה מהווה ציר מרכזי בכפר וחלק משמעותי מצמיחתו האישית של כל חניך. הפערים הלימודיים שהחניכים מגיעים איתם לכפר באים לידי ביטוי בכל קשת מקצועות הליבה ומתוך כך גם במקצועות הנוספים. לשם כך הוקם מרכז הלמידה המהווה מערכת משלימה לבית הספר בשעות אחה"צ והערב ועל מנת להכין את תלמידי הכפר לבגרות במקצועות ליבה, באופן מיטבי.

מרכז הלמידה פעיל בכל ימות השבוע משעות הצהריים עד שעות הערב. המקצועות המתוגברים במרכז הינם המקצועות שהחניכים לומדים בבית הספר והלמידה במרכז למעשה משלימה ומחזקת את הידע. הלמידה נעשית בתיאום עם בית הספר ומותאמים לצורך של כל חניך וכל קבוצת גיל.

הלמידה מתבצעת בשלוש קבוצות של עד חמישה תלמידים או באופן פרטני "אחד על אחד", כאשר לכל קבוצה חונך/ת המסייע/ת בפתרון שיעורי בית ובהבנת החומר הנלמד בכיתה. מעל שלושת קבוצות אלו יעמוד סטודנט/ מורה מקצועי, אשר יפקח על הנעשה בזמן הלמידה, יסתובב בין הקבוצות במהלך הלמידה ויסייע למתקשים בהסברים מורכבים להם יידרש.

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/14