top of page

​צור קשר

כפר הנוער בן יקיר​ בע"מ (חל"צ)

כפר הרא"ה, מ. 38955, סמל מוסד 480129

 

טלפון: 04-6160200

פקס:  15346160200

 

הנהלת חשבונות

מנהל כספים: דני וינטרוב

משרד: 04-6160215

פקס: 15346160215

danny@benyakir.org.il

 

מזכירות בית ספר

מזכירת בית הספר

משרד: 04-6160228

פקס: 15346160228

דוא"ל: sivan@benyakir.org.il

 

הרשמה לכפר

רכזת קליטה: ליטל קמחי

משרד: 054-6214477

klita@benyakir.org.il

 

 

טופס יצירת קשר

פרטייך נשלחו בהצלחה!

bottom of page