top of page

מבנה ארגוני

תפקיד

מוטי אדואן - מנכ"ל הכפר
מוטי אדואן - מנכ"ל הכפר

press to zoom
נדב פרל - מנהלן
נדב פרל - מנהלן

press to zoom
בני לוין - יו"ר הכפר
בני לוין - יו"ר הכפר

press to zoom
מוטי אדואן - מנכ"ל הכפר
מוטי אדואן - מנכ"ל הכפר

press to zoom
1/8

מנכ"ל הכפר

עוזרת מנכ"ל הכפר

מנהלת בית הספר

מנהל הפנימיה

מנהל כספים

מנהלת גיוס משאבים וקשרי קהילה

אחראית קליטה ובוגרים

מנהל משק חי

מנהל אחזקה

ראש צוות טיפולי

חשבת שכר

קב"ט הכפר

רכזת תרבות והדרכה/מח"מ

מנהלת מרכז הלמידה

מזכירת בית הספר

ספרנית

יועץ בית הספר

אחות הכפר

אם בית ראשית ואחראית מלגות

עובדת סוציאלית

עובדת סוציאלית

עובדת סוציאלית

פסיכולוגית

פסיכולוג

מדריך חינוכי

מדריכה חינוכית

מדריך חינוכי

מדריך חינוכי

מדריך חינוכי

מדריכה חינוכית

מדריך חינוכי

רכז שכבה בוגרת

רכז שכבה צעירה

מדריך חינוכי

מדריך חינוכי

מדריכה חינוכית

מדריך חינוכי

שם

מוטי אדואן

שרית אליהו

עינת הראל

רודי אריה

נדב פרל

עינת גלעד

עפרה כהן

דולב קסטין

זיו גושן

טל הגרי

כרמל רוזיק

ארז כהן

מורן מרגלית

עינת גלעד

חן צור

רחלי ולד

חננאל דוד נמיר

חנה גלעד

אפרת בן יהודה

טל הגרי

רחל עודאני

ישראלה טפטה 

חן נבון מעוז

אבי סלע

אורי פתחיה

גפן טרייבג

רזי נרבוני

בן לוי

בן עידה

נויה גרינפלד

שרון חננייב

נתנאל ויצמן

עוז בכר

מתן שפיגל

אביתר לוי 

שני יוליס

איתן מאור 

 

 

 

 

 

 

 

הנהלה

מעטפת חינוכית

צוות טיפולי

צוות חינוכי

bottom of page