מבנה ארגוני

תפקיד

מנכ"ל הכפר

עוזרת מנכ"ל הכפר

מנהלת בית הספר

מנהל הפנימיה

מנהל כספים/מנהלן

חשבת שכר

מנהלת גיוס משאבים

רכזת קליטה ובוגרים

מנהל משק חי

מנהל אחזקה

ראש צוות טיפולי

עובדת סוציאלית

עובדת סוציאלית

עובדת סוציאלית

עובדת סוציאלית

פסיכולוגית

פסיכולוג

אחות הכפר

אם בית מרכזית

רכזת תרבות והדרכה/מח"מ

מזכירת בית הספר

יועצת בית הספר

קב"ט

ספרנית

שם

מוטי אדואן

שרית אליהו

עינת הראל

רודי אריה

נדב פרל

כרמל רוזיק

רחלי ברוך

עפרה כהן

דולב קסטין

זיו גושן

הדס יוסף

יעל שטיין

טל הגרי

ליאור שקד

נועה ג'ין מרכוס

מיכל פת

אבי סלע

יעל אמסטרדם

רויטל גד

זהבית בלאי

סולי בויאנג'ו

זוהר אטיאס

ארז כהן

רחלי ולד