מבנה ארגוני

תפקיד

מוטי אדואן - מנכ"ל הכפר
מוטי אדואן - מנכ"ל הכפר

נדב פרל - מנהלן
נדב פרל - מנהלן

בני לוין - יו"ר הכפר
בני לוין - יו"ר הכפר

מוטי אדואן - מנכ"ל הכפר
מוטי אדואן - מנכ"ל הכפר

1/9

מנכ"ל הכפר

עוזרת מנכ"ל הכפר

מנהלת בית הספר

מנהל הפנימיה

מנהל כספים/מנהלן

סגן מנהל הפנימיה/קב"ט הכפר

חשבת שכר

מנהל גיוס משאבים וקשרי קהילה

רכזת קליטה ובוגרים

מנהל משק חי

מנהל אחזקה

ראש צוות טיפולי

עובדת סוציאלית

עובדת סוציאלית

עובדת סוציאלית

עובדת סוציאלית

פסיכולוגית

פסיכולוג

אחות הכפר

אם בית ראשית ואחראית מלגות

רכזת תרבות והדרכה/מח"מ

מזכירת בית הספר

יועצת בית הספר

ספרנית

שם

מוטי אדואן

שרית אליהו

עינת הראל

רודי אריה

נדב פרל

ארז כהן

כרמל רוזיק

אורן שפילמן

עפרה כהן

דולב קסטין

זיו גושן

בתיה סיאני

יעל שטיין

טל הגרי

ליאור שקד

נועה ג'ין מרכוס

מיכל פת

אבי סלע

יעל אמסטרדם

רויטל גד

זהבית בלאי

סולי בויאנג'ו

זוהר אטיאס

רחלי ולד