top of page

מבנה ארגוני

תפקיד

מנכ"ל הכפר

עוזרת מנכ"ל הכפר

מנהלת בית הספר

מנהלת הפנימיה

מנהל כספים

מנהלת גיוס משאבים וקשרי קהילה

מנהל משק חי

מנהל אחזקה

ראש צוות טיפולי

חשבת שכר

רכזת קליטה

קב"ט הכפר

רכזת תרבות והדרכה/מח"מ

מנהלת מרכז הלמידה

מזכירת בית הספר

ספרנית

יועץ בית הספר

אחות הכפר

אם בית ראשית ואחראית מלגות

עובדת סוציאלית

עובדת סוציאלית

עובדת סוציאלית

עובדת סוציאלית

פסיכולוגית

פסיכולוג

מדריך חינוכי

מדריך חינוכי

מדריכה חינוכית

מדריך חינוכי

מדריך חינוכי

רכז שכבה צעירה

מדריך חינוכי

מדריך חינוכי

מדריך חינוכי

רכז שכבה בוגרת

שם

מוטי אדואן

שרית אליהו

עינת הראל

מורן מרגלית

דני ויינטרוב

עינת גלעד

דולב קסטין

זיו גושן

טל הגרי

כרמל רוזיק

ליטל קמחי

ארז כהן

רזי נרבוני

ברכה בן-עזרא

סיון גבע

רחלי ולד

חן ששון

חנה גלעד

אפרת בן יהודה

טל הגרי

רחל עודאני

מוריה קנול גולן

שירה חיריק 

חן נבון מעוז

אבי סלע

אורי פתחיה

בן עידה

שני יוליס

שרון חננייב

אבבה אסרס

עוז בכר

אורי נתן יונתן

אמרי אסף

איתן מאור

ישראל אישטה 

 

 

 

 

 

 

 

הנהלה

מעטפת חינוכית

צוות טיפולי

צוות חינוכי

bottom of page